16/12/2018

ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία του Ιδρύματος θα χορηγεί έντυπα αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα λαμβάνει ταχυδρομικά αιτήσεις μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής για το 20ο Πρόγραμμα Υποτροφιών (15/02/2019).

Ζεφύρου 58Β, 175 64 Π. Φάληρο
Επικοινωνία: Τηλέφωνο 210-4589900, Φαξ 210-4589908
Web Page: www.prοpοndis.gr
E-mail: info@propondis.gr

Ζεφύρου 58Β, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα | Τηλ. 210-4589900, E-mail: info@propondis.gr