15/12/2019

ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία του Ιδρύματος θα χορηγεί έντυπα αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα λαμβάνει ταχυδρομικά αιτήσειςμέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής για το 21ο Πρόγραμμα Υποτροφιών (14/02/2020) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11:00-17:00 στη διεύθυνση:

Ζεφύρου 58Β, 175 64 Π. Φάληρο
Επικοινωνία: Τηλέφωνο 210-4589900
Web Page: www.prοpοndis.gr
E-mail: info@propondis.gr

Έντυπα επίσης θα χορηγούνται και ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματος στο info@propondis.gr.

Ζεφύρου 58Β, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα | Τηλ. 210-4589900, E-mail: info@propondis.gr