Το Κοινωφελές Ίδρυμα "Προποντίς" ιδρύθηκε το 1999 από τον εφοπλιστή Διαμαντή Διαμαντίδη και τη σύζυγό του Μαρία Διαμαντίδη.

Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι η προσφορά στην παιδεία, στην επιστημονική έρευνα και στις τέχνες με την ευρύτερη έννοια των όρων αυτών.

Οι Έλληνες από τις απαρχές της ανθρώπινης ιστορίας είναι οι πρώτοι που συνέλαβαν, καλλιέργησαν και ανέπτυξαν τις έννοιες του πολιτισμού, της επιστήμης, της τέχνης και της δημοκρατίας. Εξάλλου, διαχρονικά, η αδιάκοπη επίδοση και διάκριση των Ελλήνων σε όλους τους τομείς καλλιτεχνικής και επιστημονικής δράσης, είναι εντυπωσιακή σε ποιότητα και ποσότητα, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη το μικρό σχετικά μέγεθος της Ελλάδας συγκριτικά με άλλα κράτη και λαούς.

Έτσι, η μέγιστη προσφορά και επένδυση για τη χώρα μας δεν μπορεί να είναι άλλη, παρά η προαγωγή της παιδείας, της επιστήμης και της τέχνης, ακριβώς επειδή στους τομείς αυτούς οι Έλληνες διακρίνονται διεθνώς.

Σε αυτή την προσπάθεια, το Ίδρυμα "Προποντίς" και οι ιδρυτές του, φιλοδοξούν να προσφέρουν τη συμβολή τους, με τη χορήγηση υποτροφιών Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε πολλά υποσχόμενους νέους επιστήμονες και ταλαντούχους καλλιτέχνες, πράγμα το οποίο ήδη γίνεται επί δεκαοκτώ συνεχή έτη.

Εκτύπωση