13/12/2015

ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία του Ιδρύματος θα χορηγεί έντυπα αιτήσεων και θα παραλαμβάνει αιτήσεις μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής για το 17ο Πρόγραμμα Υποτροφιών (12/02/2016) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11:00-17:00 στη διεύθυνση:

Ζεφύρου 58Β, 175 64 Π. Φάληρο
Επικοινωνία: Τηλέφωνο 210-4589900, Φαξ 210-4589908
Web Page www.prοpοndis.gr
E-mail info@propondis.gr

Έντυπα επίσης θα χορηγούνται και ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματος στο info@propondis.gr.

Ζεφύρου 58Β, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα | Τηλ. 210-4589900, E-mail: info@propondis.gr