Ο καταστατικός σκοπός του Ιδρύματος είναι η διαχείριση της περιουσίας του και η διάθεση πόρων ώστε:
  1. να παρέχονται υπηρεσίες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, των εφευρέσεων, της έρευνας, της υγείας, της ιατρικής περίθαλψης, των νέων τεχνολογιών κλπ. (υπό την ευρεία έννοια των όρων αυτών)
  2. να ιδρύονται, να διατηρούνται, να υποστηρίζονται και να διοικούνται ιδρύματα, ινστιτούτα, οργανισμοί και trusts που στηρίζουν τέτοιου είδους δραστηριότητες ή έχουν σκοπούς που είναι ίδιοι ή παρόμοιοι με τους σκοπούς του Ιδρύματος “Προποντίς”, μέσω χορηγιών, δωρεών και εισφορών
  3. να υποστηρίζεται η διεξαγωγή διεθνών ή εθνικών διαγωνισμών μέσα από τη  χορήγηση  επιδομάτων, υποτροφιών, βραβείων, ή κάθε άλλου είδους παροχών με σκοπό την προώθηση υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, των εφευρέσεων, της έρευνας, της υγείας, της ιατρικής περίθαλψης, των νέων τεχνολογιών κλπ. (υπό την ευρεία έννοια των όρων αυτών)
  4. να πραγματοποιείται οποιοσδήποτε άλλος κοινωφελής σκοπός, κατά την κρίση του Ιδρύματος.
Ζεφύρου 58Β, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα | Τηλ. 210-4589900, E-mail: info@propondis.gr