ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Μπορώ να υποβάλω αίτηση και στα δύο Προγράμματα Υποτροφιών (Εσωτερικού και Εξωτερικού);
  Όχι. Η αίτηση μπορεί να αφορά μόνο ένα εκ των δύο προγραμμάτων Υποτροφιών.

 2. Μπορώ να δηλώσω παραπάνω από μία χώρες σπουδών στην αίτηση μου;
  Ναι. Μπορείτε να δηλώσετε περισσότερες από μία χώρες.

 3. Μπορώ να δηλώσω περισσότερα από ένα Πανεπιστήμια στην αίτηση μου;
  Ναι. Μπορείτε να δηλώσετε έως και 4 Πανεπιστήμια αρκεί να υπάρχει συνάφεια στο αντικείμενο των σπουδών. Στη δεύτερη σελίδα της αίτησης μπορείτε να αναφέρετε αριθμημένα με σειρά προτίμησης τα Πανεπιστήμια και τα αντίστοιχα Τμήματα στα οποία θα υποβάλετε αίτηση.

 4. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία σαν τελειόφοιτος;
  Ναι. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αρκεί να ολοκληρώσετε τις σπουδές έως τις 30/06/2020.

 5. Φοιτώ ήδη σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα/ είμαι ήδη υποψήφιος διδάκτωρ, μπορώ να υποβάλω αίτηση;
  Μπορείτε, αρκεί οι σπουδές σας να συνεχιστούν για περισσότερο από ένα εξάμηνο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και να μην αφορούν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 6. Δεν έχω λάβει ακόμα τον απαιτούμενο τίτλο ξένων γλωσσών. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;
  Μπορείτε, αρκεί να τον προσκομίσετε έως και τις 31/05/2020.

 7. Πώς μπορώ να προμηθευτώ την αίτηση και την προκήρυξη;
  Μπορείτε κατόπιν αιτήματος στο info@propondis.gr να τις προμηθευτείτε ηλεκτρονικά προς εκτύπωση.

 8. Πώς μπορώ να στείλω τις συστατικές επιστολές;
  Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν από τους υποψήφιους μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, ή να αποσταλούν από τους ίδιους τους Καθηγητές ταχυδρομικά ή μέσω e-mail στο info@propondis.gr.

 9. Μπορώ να στείλω παραπάνω από δύο συστατικές επιστολές.
  Ναι αρκεί να μην ξεπερνούν τις τρεις. Σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν υπόψη οι δύο καλύτερες. Επίσης, η μία πρέπει οπωσδήποτε να προέρχεται από Καθηγητή ενώ η δεύτερη μπορεί να αφορά επαγγελματική προϋπηρεσία.

 10. Πώς μπορώ να στείλω την αίτηση μου;
  Οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Ίδρυμα, έως την 14η Φεβρουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 11. Πώς θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα της Προκήρυξης;
  Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε περίπτωση.
Ζεφύρου 58Β, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα | Τηλ. 210-4589900, E-mail: info@propondis.gr