11/12/2020

ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία του Ιδρύματος θα χορηγεί έντυπα αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν αιτήματος στο info@propondis.gr και θα λαμβάνει ηλεκτρονικά αιτήσεις μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής για το 22ο Πρόγραμμα Υποτροφιών (12/02/2021).

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 2104589900
E-mail: info@propondis.gr 

 

Ζεφύρου 58Β, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα | Τηλ. 210-4589900, E-mail: info@propondis.gr